www.eprace.edu.pl » niezawodnosc-sieci » spis treści

Analiza mechanizmów niezawodności pracy miejskich i dostępowych sieci telekomunikacyjnych1. Wstęp2. Dostępowe i miejskie sieci telekomunikacyjnych

 2.1. Sieci telefoniczne

 2.2. Cyfrowe łącza xDSL

 2.3. Sieci światłowodowe FITL

 2.4. Hybrydowe sieci HFC

 2.5. Synchroniczne sieci SDH/SONET3. Odporność i uszkodzenia w sieci

 3.1. Parametry, wymagania i kryteria oceny odporności sieci

 3.2. Wymagania dotyczące odporności, nieuszkadzalności i gotowości

 3.3. Uszkodzenia sieci

 3.4. Detekcja uszkodzeń4. Klasyfikacja metod wznawiania pracy sieci

 4.1. Zakres wznawiania pracy sieci

 4.2. Wykorzystanie zasobów łączy zapasowych

 4.3. Przełączenie jednokierunkowe i dwukierunkowe

 4.4. Powrót lub brak powrotu do stanu przed uszkodzeniem

 4.5. Mechanizmy protekcji

 4.6. Mechanizmy odtwarzania5. Przegląd wykorzystywanych mechanizmów wznawiania pracy sieci

 5.1. Mechanizmy wznawiania pracy w ATM

 5.2. Mechanizmy wznawiania pracy w SDH i SONET

 5.3. Mechanizmy wznawiania pracy w OTN

 5.4. Mechanizmy wznawiania pracy w MPLS6. Architektura sieci optycznej FITL

 6.1. Architektura sieci

 6.2. Model odniesienia sieci optycznej FITL

 6.3. Elementy funkcjonalne modelu odniesienia

 6.4. Usługi

 6.5. Mechanizmy niezawodności wznawiania pracy sieci FITL7. Ethernet

 7.1. Gigabit Ethernet

 7.2. Gigabit Ethernet

 7.3. Protokół STP (Spanning Tree Protocol)

 7.4. Protokół RSTP

 7.5. Rozwiązania sprzętowe (warstwa fizyczna)

 7.6. Podsumowanie8. Podsumowanie9. Ważniejsze oznaczenia10. Bibliografia

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.