www.eprace.edu.pl » niezawodnosc-sieci » Odporność i uszkodzenia w sieci

Odporność i uszkodzenia w sieci

Wielkość ruchu przenoszona przez pojedynczy element sieci, taki jak światłowód lub przełącznica, stale wzrasta. Z tego względu jego uszkodzenie może powodować duże straty dla klientów, a także może ono wpłynąć na zmniejszenie dochodów operatora oraz jego konkurencyjności na rynku telekomunikacyjnym. Obecnie dodatkowym zagrożeniem integralności sieci są coraz częstsze anomalia pogodowe, naturalne kataklizmy oraz ataki terrorystyczne. Wszystko to powoduje, że sieć charakteryzująca się dużą odpornością oraz szybkim wykrywaniem i usuwaniem uszkodzeń zyskuje coraz większe zainteresowanie ze strony klientów. Z tego powodu w poniższym rozdziale zostały poddane analizie zagadnienia związane z określeniem stopnia odporności sieci, podstawowymi typami uszkodzeń oraz ich detekcją. Umożliwiają one operatorowi ocenę odporności jego sieci, a także rozpoczęcie wykonywania czynności naprawczych przez mechanizmy protekcji i odtwarzania (Rozdz. 4, Rozdz. 5), które mają na celu wznowienie pracy sieci i świadczenia usług.Podrozdzialy w tym rozdziale:


Parametry, wymagania i kryteria oceny odporności sieci


Wymagania dotyczące odporności, nieuszkadzalności i gotowości


Uszkodzenia sieci


Detekcja uszkodzeń


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.