www.eprace.edu.pl » niezawodnosc-sieci » Ethernet

Ethernet

Ethernet od czasów jego stworzenia we wczesnych latach siedemdziesiątych
przez firmę Xerox Corporation stał się jednym z głównych protokołów sieciowych. Osiągnął on dominację w zakresie sieci lokalnych, czemu zdecydowanie przysłużyło się powstanie 1995 drugiej, szybszej odmiany tego protokołu Fast Ethernetu. Główną jego zaletą jest prostota implementacji i obsługi, a co za tym idzie niewielkie, w porównaniu do innych technik, koszty.

Szacuje się, że około 95% pakietów przesyłanych przez sieci szkieletowe pochodzi
z sieci typu Ethernet. Każdy z nich musi zostać przekonwertowany na formaty innych standardów podczas wysyłania i odbioru. Proces ten wykonywany jest zarówno na etapie sieci dostępowej, miejskiej, jak i szkieletowej. Wiąże się to z opóźnieniami transmisji, skomplikowaniem sprzętu, a także większą zajętością zasobów sieciowych.

Dalszy rozwój sieci Ethernet spowodował, że można się w tym momencie poważnie zastanowić nad powszechnym zastosowaniem tej techniki w sieciach dostępowych
i miejskich, tworząc tym samym jednolitą strukturę sieci. Takie rozwiązanie ułatwiłoby zarządzanie, sygnalizację oraz implementację mechanizmów przełączania protekcyjnego
lub odtwarzania połączeń. Poniżej omówione zostaną nowsze niż Fast Ethernet rozwiązania należące do tej rodziny, a także istniejące oraz możliwe do wykorzystania propozycje protekcji i metod odtwarzania.Podrozdzialy w tym rozdziale:


Gigabit Ethernet


Gigabit Ethernet


Protokół STP (Spanning Tree Protocol)


Protokół RSTP


Rozwiązania sprzętowe (warstwa fizyczna)


Podsumowanie


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.