www.eprace.edu.pl » niezawodnosc-sieci » Podsumowanie

Podsumowanie

W pracy dokonana została analiza dostępnych metod poprawy niezawodności miejskich i dostępowych sieci telekomunikacyjnych. Ich klasyfikacja umożliwiła wyłonienie najlepszych rozwiązań, których implementacja pozwoli na zwiększenie niezawodności interesujących nas sieci. Na podstawie wykonanej klasyfikacji, możemy stwierdzić,
że najkorzystniejszymi rozwiązaniami są w zależności od wymagań użytkowników:

Metody te okazały się najlepsze w odniesieniu do przyjętych przez nas kryteriów.
Kryteria i ocena poszczególnych mechanizmów dokonane zostały na podstawie szerokich studiów literaturowych. Ocenę metod wznawiania pracy sieci ułatwiła charakterystyka przewodowych sieci dostępowych i miejskich oraz zdefiniowanie parametrów i wymagań dotyczących odporności sieci.

Przegląd wykorzystywanych technik protekcji i odtwarzania w sieciach rozległych, pozwolił na łatwiejszą analizę istniejących, a także proponowanych sposobów wznawiania pracy sieci miejskich i dostępowych.

Jako sieć dostępową, która ma możliwość być powszechnie stosowana w przyszłości, wybraliśmy sieć FITL, która dzięki swoim parametrom technicznym pozwala
ona na świadczenie szerokiego zakresu usług. Przeanalizowaliśmy budowę sieci oraz obecnie stosowane metody przełączania protekcyjnego i zaproponowaliśmy kierunek dalszych prac zmierzających do zwiększenia ekonomiczności tego rozwiązania, przez zaimplementowanie mechanizmu współdzielenia zasobów przez połączenia robocze i awaryjne.

Dodatkowe zwiększenie niezawodności pracy sieci można uzyskać przez budowę sieci dostępowej i miejskiej jednorodnych technicznie, najlepiej również z sieciami lokalnymi. Tego typu rozwiązaniem są techniki Gigabit i 10 Gigabit Ethernet, które są ekonomiczne,
a dodatkowo oferują duże przepływności, co przekłada się na dostęp do szerokiego zakresu usług.

Ze względu na niewielki wybór dostępnych mechanizmów odtwarzania ruchu
w tej technice, dalsze badania w zakresie tematyki naszej pracy mogłyby polegać na szukaniu sposobów powyższych metod protekcji i odtwarzania w technikach Gigabit i 10 Gigabit Ethernet.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.