www.eprace.edu.pl » niezawodnosc-sieci » Architektura sieci optycznej FITL

Architektura sieci optycznej FITL

Sieć FITL jest najnowocześniejszą architekturą sieci abonenckiej, która umożliwia świadczenie obecnie dostępnych usług, jak i łatwą implementację tych, które pojawią się
w przyszłości. Dzięki swojej dużej elastyczności wydaje się być ona rozwiązaniem,
które będzie powszechnie wykorzystywane w zakresie sieci dostępowych. Poniższy rozdział zawiera opis warstwy fizycznej oraz dostępnych metod wznawiania pracy tej sieci.Podrozdzialy w tym rozdziale:


Architektura sieci


Model odniesienia sieci optycznej FITL


Elementy funkcjonalne modelu odniesienia


Usługi


Mechanizmy niezawodności wznawiania pracy sieci FITL


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.