www.eprace.edu.pl » niezawodnosc-sieci » Architektura sieci optycznej FITL » Usługi

Usługi

Systemy dostępowe o dużych szybkościach transmisji umożliwiają świadczenie pełnego zakresu usług. Są one przeznaczone zarówno dla abonentów indywidualnych,
jak i dla klientów biznesowych. Ścisłe określenie świadczonego przez danego operatora pakietu usług zależy od szczególnych warunków danego obszaru, jak również od możliwości samego operatora. Świadczenie usług w sposób opłacalny i efektywny nie zależy wyłącznie od aspektów prawnych, lecz również od możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej. Dodatkowo zwiększanie niezawodności pracy sieci dostępowej może umożliwić lepsze pozyskiwanie klientów.

Podsumowując można stwierdzić, że niezależnie od specyficznych właściwości danego obszaru działania operatora:

Powyższe wymagania spełnia technika FITL, która w dalszym ciągu jest rozwijana. Powstają nowe standardy definiujące sieć PON umożliwiającą transmisję danych
z szybkościami rzędu Gbit/s – GPON (Gigabit-capable Optical Networks) oraz jej warstwę fizyczną warstwę [0], [0].komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.