www.eprace.edu.pl » niezawodnosc-sieci » Architektura sieci optycznej FITL » Elementy funkcjonalne modelu odniesienia

Elementy funkcjonalne modelu odniesienia

Model odniesienia obejmuje:

Zakończenie łącza optycznego OLT

Interfejs OLT prowadzi przez SNI (Service Node Interface), do węzła usługowego oraz do PON. ONU i OLT zapewniają usługę przezroczystego transportu ATM pomiędzy wieloma UNI (User Network Interface) i pojedynczym SNI. OLT jest połączone z sieciami komutowanymi za pośrednictwem zestandaryzowanych interfejsów (VB5.x, V5.x, NNI). Zakończenie łącza optycznego zostało przedstawione na poniższym rysunku (Rys. 6.24).

Rys. 6.24 Elementy funkcjonalne przykładowego OLT

Funkcje portu usług mogą obejmować wprowadzanie komórek ATM do strumienia danych SDH w kierunku w górę oraz wyjmowania komórek ATM ze strumienia danych SDH w kierunku w dół. Mogą one zostać podwojone, jednak wówczas konieczne jest zaimplementowanie funkcji przełączania protekcyjnego.

Interfejs ODN obsługuje wprowadzanie komórek ATM do strumienia danych PON
w kierunku w dół oraz wyjmowanie komórek ATM ze strumienia danych PON w kierunku
w górę.

Jednostka sieci optycznej ONU

Rys. 6.25 przedstawia przykładowy ONT (ONU z funkcjami portu użytkownika). Przedstawiony ONT jest aktywny i stanowi połączenie pomiędzy siecią dostępową i siecią dystrybucyjną wewnątrz budynku. ONT składa się z: interfejsu ODN, portu użytkownika, funkcji multipleksacji/demultipleksacji transmisji, usług i klientów oraz zasilania.

Zadaniem interfejsu optycznej sieci dystrybucyjnej jest obsługa procesu konwersji optoelektronicznej. Interfejs ODN odbiera komórki ATM ze strumienia danych PON w dół oraz wprowadza komórki ATM do strumienia danych PON w górę.

Rys. 6.25 Elementy funkcjonalne przykładowego ONT

Funkcje multipleksacji umożliwiają efektywne współdzielenie przez wiele VP pasma w kierunku w górę. Port użytkownika może wprowadzać komórki ATM do strumienia danych w kierunku w górę oraz odbiera komórki ATM ze strumienia danych w kierunku w dół.

Optyczna sieć dystrybucyjna ODN

ODN (Rys. 6.26) zapewnia optyczne medium transmisyjne dla połączeń pomiędzy ONU a OLT. Umożliwia ona transmisję zarówno od OLT w kierunku użytkowników,
jak i w kierunku przeciwnym. Poszczególne ODN mogą być łączone, a ich zasięg powiększony poprzez wykorzystanie wzmacniaczy optycznych [0].

ODN obejmuje następujące optyczne elementy pasywne:

Szczegółowe informacje dotyczące optycznych elementów pasywnych zawarte są
w [0], natomiast na temat włókien i kabli optycznych w [0].

Rys. 6.26 Ogólna konfiguracja fizyczna ODN

Transmisja w kierunku w górę i w dół może odbywać się w pojedynczym światłowodzie (tryb jednoczesnej transmisji dwukierunkowej) lub też za pośrednictwem oddzielnych światłowodów (tryb transmisji jednokierunkowej).

Rys. 6.26 przedstawia następujące interfejsy optyczne:komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.