www.eprace.edu.pl » niezawodnosc-sieci » Architektura sieci optycznej FITL » Model odniesienia sieci optycznej FITL

Model odniesienia sieci optycznej FITL

Rys. 6.23 przedstawia konfigurację zaczerpniętą z [0]. ODN (Optical Distribution Network) zapewnia jedną lub więcej optycznych ścieżek pomiędzy jednym OLT (Optical Line Termination) i jednym lub kilkoma ONU. Określone zostały dwa kierunki transmisji optycznej:

Rys. 6.23 Konfiguracja odniesienia dla PON

Definicja interfejsu w węźle usługowym znajduje się w [0]. Interfejs w punktach odniesienia S/R i R/S jest zdefiniowany jako IFPON. Jest to interfejs określony dla PON,
który zawiera wszystkie niezbędne elementy protokołu umożliwiające transmisję pomiędzy OLT i ONU.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.