www.eprace.edu.pl » niezawodnosc-sieci » Klasyfikacja metod wznawiania pracy sieci

Klasyfikacja metod wznawiania pracy sieci

Mechanizmy wznawiania pracy można w sposób ogólny podzielić ze względu na:

Każda z wyżej wymienionych metod może być rozpatrywana pod względem dalszego podziału na przełączanie protekcyjne lub mechanizmy odtwarzania [0], [0], [0], [0].
W poniższej części pracy zamieszczony został opis różnych rodzajów tych metod oraz
ich klasyfikacja. Obejmują one techniki jakie są lub mogą zostać zastosowane w warstwie fizycznej i warstwie łącza danych modelu OSI. Stosowanie mechanizmów wznawiania pracy w tych warstwach umożliwia [0]:

Tematyka związana z wznawianiem pracy sieci przez stosowanie mechanizmów wielowarstwowych omówiona jest w [0], [0], [0].Podrozdzialy w tym rozdziale:


Zakres wznawiania pracy sieci


Wykorzystanie zasobów łączy zapasowych


Przełączenie jednokierunkowe i dwukierunkowe


Powrót lub brak powrotu do stanu przed uszkodzeniem


Mechanizmy protekcji


Mechanizmy odtwarzania


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.