www.eprace.edu.pl » niezawodnosc-sieci » Klasyfikacja metod wznawiania pracy sieci » Zakres wznawiania pracy sieci

Zakres wznawiania pracy sieci

Zakres wznawiania pracy tożsamy jest z obszarem sieci, jaki dany mechanizm obejmuje. Wyróżnia się następujące zakresy [0], [0], (Rys. 4.2):

    • lokalny: poziom łącza,

    • segmentu: poziom fragmentu ścieżki,

    • globalny: poziom ścieżki.

Rys. 4.2 Zakresy wznawiania pracy sieci

Zakres lokalny charakteryzuje się przełączeniem pomiędzy węzłami sąsiadującymi
z uszkodzeniem, natomiast zakres globalny obejmuje ścieżkę pomiędzy węzłami końcowymi danego połączenia. Pośrednim zakresem wznawiania pracy jest zakres segmentu, w którym przekierowanie ruchu ze ścieżki roboczej na awaryjną jest wykonywane pomiędzy węzłem bliższym węzła źródłowego i jednocześnie sąsiadującym z uszkodzeniem, a węzłem końcowym danego połączenia. W [0] znajduje się wzajemne porównanie tych zakresów
za pomocą symulatora NS-2 na przykładzie protokołu GMPLS. W klasyfikacji metod wznawiania pracy uwzględniliśmy różne zakresy ich działania.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.