www.eprace.edu.pl » niezawodnosc-sieci » Klasyfikacja metod wznawiania pracy sieci » Wykorzystanie zasobów łączy zapasowych

Wykorzystanie zasobów łączy zapasowych

Jeśli przy braku uszkodzenia zasoby zapasowe nie przenoszą ruchu roboczego
(np. protekcja dedykowana 1:1 (Rozdz. 4.5.1.2), protekcja lub odtwarzanie współdzielone (Rozdz. 4.5.2, Rozdz. 4.6.2), to mogą one zostać wykorzystane przez ruch o niskim priorytecie. Umożliwienie transmisji takich danych wymaga zastosowania bardziej zaawansowanych i złożonych protokołów odpowiadających za wznawianie pracy sieci,
niż te stosowane w sieciach nie przenoszących takiego ruchu. Protokoły te muszą zadbać o to,
aby zostały zwolnione zasoby zapasowe zajmowane przez ruch dodatkowy, zanim ruch roboczy zostanie na nie przełączony po wykryciu uszkodzenia. Pomimo konieczności stosowania bardziej skomplikowanych mechanizmów wznawiania pracy, a tym samym wolniejszych i wykorzystujących droższe urządzenia, z ekonomicznego punktu widzenia opłaca się je stosować w celu wykorzystania zasobów zapasowych do transmisji ruchu dodatkowego [0]. Jest to związane z rzadkością występowania uszkodzeń w sieci,
a tym samym z długimi czasami braku zajętości wolnych zasobów.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.