www.eprace.edu.pl » niezawodnosc-sieci » Klasyfikacja metod wznawiania pracy sieci » Przełączenie jednokierunkowe i dwukierunkowe

Przełączenie jednokierunkowe i dwukierunkowe

W przypadku wystąpienia uszkodzenia jednego z kierunków transmisji wyróżnione zostały dwa następujące rodzaje mechanizmów przełączania w trakcie wznawianiu pracy sieci:

    • przełączenie jednokierunkowe,

    • przełączenie dwukierunkowe.

Pierwsze z nich polega na odtworzeniu ruchu przesyłanego w kierunku, na który wpływ miało dane uszkodzenie jednokierunkowe [0], [0], [0]. Natomiast stosowanie przełączenia dwukierunkowego umożliwia odtworzenie ruchu przesyłanego zarówno
w kierunku dotkniętym danym uszkodzeniem jednokierunkowym, jak i w kierunku, na który nie miało to wpływu [0]. Rozwiązanie drugie wymaga zastosowania protokołu kontrolującego wykonywanie przełączenia. W metodzie pierwszej nie jest wymagany żaden protokół, gdyż przełączeniem steruje jedynie węzeł wyjściowy, co przekłada się na szybsze
i mniej skomplikowane działanie tego rozwiązania. Rys. 4.3 przedstawia zasadę działania
obu mechanizmów.

Rys. 4.3 Przełączanie jedno kierunkowe i dwukierunkowekomentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.