www.eprace.edu.pl » niezawodnosc-sieci » Architektura sieci optycznej FITL » Architektura sieci

Architektura sieci

Optyczna sieć dostępowa OAN (Optical Access Network) jest wspólnym pojęciem określającym przedstawione na poniższym rysunku różne architektury sieci FITL (Rys. 6.22). Poszczególne rozwiązania różnią się miejscem zainstalowania ONU, które może być zlokalizowane w siedzibie abonenta FTTH (Fibre to the Home), w budynku/pobliżu budynków FTTB/C (Fibre to the Building/Curb) lub szafce osiedlowej FTTCab (Fibre to the Cabinet). Różnice pomiędzy sieciami FTTB/C oraz FTTCab są przeważnie wynikiem
ich różnej implementacji [0], w związku z tym w dalszej części pracy będą one traktowane jako jeden przypadek.

Rys. 6.22 Architektura sieci FITL

Szybkość transmisji powinna być wielokrotnością 8 kbit/s, a docelowe wartości zgodne ze standardami to:

Sieci FITL powinna umożliwić korzystanie z takich usług, jak:

Natomiast do zalet tej techniki można zaliczyć:

Wyżej wymienione zalety i możliwości techniki FITL mogą zrównoważyć wyższy koszt pojedynczego łącza w porównaniu z innymi sieciami dostępowymi. Dzięki temu architektura FTTH może być uważana za ekonomicznie opłacalną.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.