www.eprace.edu.pl » niezawodnosc-sieci » Ethernet » Gigabit Ethernet

Gigabit Ethernet

Poza omówionym powyżej Gigabitowym Ethernetem, powstał następny standard
z tej rodziny – 10 Gigabit Ethernet. Jest to kolejny logiczny krok w rozwoju sieci opartych
o technikę Ethernet. Zachowuje wiele elementów z poprzednich wersji, a urządzenia wykorzystujące ten standard są już dostępne na rynku. Głównymi przyczynami powstania
tej techniki było zwiększenia ruchu internetowego i intranetowego. Dodatkowo wpłynęło
na to zwiększenie ilości podłączeń do sieci, zwiększenia prędkości urządzeń końcowych
oraz wzrost popularności aplikacji wymagających coraz większych zasobów (np. wideo
na żądanie).

Istnieją jednak dwie zasadnicze różnice pomiędzy Ethernetem 10 Gigabitowym
a wersjami o mniejszych przepustowościach. Obie sprawiają, że technika ta może być zastosowana w sieciach miejskich.

Pierwsza różnica to zawarcie w standardzie możliwości wykorzystania lasera typu long-haul, dzięki czemu optyczne nadajniki i interfejs fizyczny dla światłowodu jednomodowego pozawalają na transmisję na odległość ponad 40 km.

Druga różnica polega na zaimplementowaniu interfejsu fizycznego WAN pozwalającej na przeźroczysty transport 10 Gigabajtowego Ethernetu przez istniejące sieci SONET (OC-192c) lub SDH (VC-4-64c). Nie jest to bynajmniej interfejs SDH/SONET,
ale asynchroniczny interfejs Ethernetowy. Warstwa MAC (Medium Access Control) i interfejs fizyczny WAN (Wide Area Network) współpracują w taki sposób, aby jak najefektywniej wykorzystać dostępne zasoby. Dodatkowo interfejs WAN wypełnia ramki SDH/SONET informacjami dotyczącymi szeroko pojętego zarządzania.

Głównymi założeniami przy tworzeniu 10 Gigabitowego Ethernetu były:

Tab. 7.15 Zasięg optycznych interfejsów fizycznych

Światłowód 62,5 μm wielomodowy 50 μm wielomodowy Jednomodowy
MHz*km 160 200 400 500 2000 -
850 nm 26 m 33 m 66 m 82 m 300 m -
1310 nm - - - - - 10 km
1550 nm - - - - - 40 km
1310 nm WWDM* 300 m (500 MHz*km)       10 km

*WWDM Wide Wavelength Division Multiplexingkomentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.