www.eprace.edu.pl » niezawodnosc-sieci » Ethernet » Podsumowanie

Podsumowanie

Kombinacja IP i Ethernetu, dzięki zaawansowanym technikom inżynierii ruchu, pozwala uzyskać podobny poziom QoS jak np. ATM. Opracowane interfejsy fizyczne zostały zoptymalizowane pod względem działania i kosztów dla sieci lokalnych, dostępowych
i miejskich.

Protokoły STP oraz RSTP są, zgodnie z naszą klasyfikacją, mechanizmami odtwarzania. Dodatkowo, RSTP posiada pewne cechy mechanizmu odtwarzania z wcześniej wyliczoną ścieżką. Jednak ich działanie wydaje się być zbyt wolne, jak na potrzeby sieci miejskich, zwłaszcza w porównaniu z protokołu RPR. Natomiast przy wykorzystaniu rozwiązań sprzętowych LPR w połączenie z SONAR, zastosowanych w warstwie fizycznej, można osiągnąć czasy, które są w pełni zadawalające. Jednak nie są to rozwiązania zestandaryzowane. W naszej klasyfikacji jest to protekcja podobna do dedykowanej 1+1,
ale mniej wydajna.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.