www.eprace.edu.pl » niezawodnosc-sieci » Odporność i uszkodzenia w sieci » Detekcja uszkodzeń

Detekcja uszkodzeń

Kluczowym elementem w procesie wznawiania pracy jest szybkie i wiarygodne wykrycie uszkodzeń w sieci. Jeżeli wystąpi problem, należy go wykryć, ogłosić ten fakt
w systemie i rozpocząć odpowiednie działania, takie jak przełączenie protekcyjne
lub odtwarzanie połączenia (Rozdz. 4).

Uszkodzenia w sieci mogą zostać wykryte przez różne mechanizmy. Można
je podzielić na sprzętowe, wykrywające uszkodzenia poprzez sprawdzanie jakości sygnału oraz programowe, które do wykrywania uszkodzeń wykorzystują informacje kontrolne. Poniżej przedstawione zostały wybrane metody wykrywania uszkodzeń:komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.