www.eprace.edu.pl » niezawodnosc-sieci » Odporność i uszkodzenia w sieci » Uszkodzenia sieci

Uszkodzenia sieci

Dzisiejsze społeczeństwo w bardzo dużym stopniu polega na usługach telekomunikacyjnych, dlatego uszkodzenia infrastruktury sieciowej mogą dotknąć tysiące użytkowników, zniszczyć ogromne ilości danych i przyczynić się do dużych strat finansowych. Dla przykładu w poniższej tabeli (Tab. 3.3) zawarta została liczba przerw
w pracy sieci telekomunikacyjnej w USA (United States of America), które trwały dłużej
niż 30 minut i dotyczyły więcej niż 30 tyś. użytkowników lub usług specjalnych, np.: kontroli ruchu lotniczego [0].

Tab. 3.3 Uszkodzenia sieci w USA

  1996 1997 1998 1999 2000
uszkodzenia 219 222 217 230 225
MTBF (dni) 1.7 1.6 1.7 1.6 1.6
MTTR (minuty) >30 >30 >30 >30 >30

Podstawowe rodzaje uszkodzeń w sieci

Przyczyny powstawania uszkodzeń powodujące przerwanie pracy sieci są bardzo różnorodne. Możne je jednak podzielić na [0]: uszkodzenia sprzętu, kabli i błędy człowieka. Uszkodzenia sprzętu obejmują uszkodzenia całych węzłów, tj. modułów, portów czy błędów oprogramowania, natomiast uszkodzenia kabli obejmują przerwanie włókien światłowodowych, kabli i przęseł.

Dość częstym problem jest uszkodzenie pojedynczego modułu w węźle, ale metody protekcji sprzętu i mechanizmy odtwarzania radzą sobie z takimi problemami. Rzadziej zdarzają się uszkodzenie całego węzła, jednak mają one wpływ na dużo większy ruch. Uszkodzenie węzła może być spowodowane np.: chwilowym brakiem napięcia lub pożarem.

Najczęstszym uszkodzeniem w przypadku dużych sieci transportowych jest przerwanie kabla lub światłowodu. Przy czym częściej zdarzają się uszkodzenia sieci dostępowych i miejskich niż sieci szkieletowych [0]. Uszkodzenia te spowodowane
są najczęściej pracami budowlanymi, a te mają miejsce głównie na obszarze tych pierwszych, czyli miast i osiedli.

Uszkodzenie spowodowane błędami człowieka można zazwyczaj zakwalifikować
do jednej z dwóch pierwszych kategorii. Są one spowodowane np.: przypadkowym wypięciem wtyczki, błędnym połączeniem modułów itd.

Innym podziałem uszkodzeń może być wyróżnienie uszkodzeń łagodnych, powodowanych np. starzeniem się sprzętu, i gwałtownych spowodowanych np. pożarem
lub uszkodzeniami fizycznymi.

Uszkodzenia wielokrotne

Uszkodzenia wielokrotne spowodowane są głównie przez równoległe awarie zasobów sieciowych, błędy w oprogramowaniu lub błędy operatora [0]. Wiąże się to ze wzrostem rozmiarów i złożoności sieci. Ostatnio coraz częstszymi przyczynami takich uszkodzeń
są katastrofy naturalne i ataki terrorystyczne.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.