www.eprace.edu.pl » niezawodnosc-sieci » Dostępowe i miejskie sieci telekomunikacyjnych » Sieci telefoniczne

Sieci telefoniczne

Dostęp do Internetu za pośrednictwem modemu stał się bodźcem do rozwoju coraz
to lepszych metod dostępu. Połączenie realizowane jest za pomocą łącza komutowanego. Wykorzystuje ono do komunikacji protokół PPP (Point-to-Point Protocol), natomiast
w warstwie fizycznej analogowe łącze telefoniczne i metody modulacji cyfrowej. Szybkość transmisji danych uzyskiwana za pośrednictwem modemu dochodzi do 56 kbit/s.

Aby wyeliminować niedogodność związaną z faktem, że urządzenia końcowe świadczące różne usługi wymagały oddzielnych sieci kablowych, opracowano koncepcję jednolitej sieci telekomunikacyjnej, która świadczy zróżnicowane usługi. Jest to sieć cyfrowa z integracją usług, oznaczana skrótem ISDN, w której połączenie realizowane jest
przy wykorzystaniu pojedynczej pary skrętki telefonicznej, a terminal cyfrowy wyniesiony jest bezpośrednio do abonenta. Sieć ISDN pokonuje m.in. ograniczenie łącza analogowego, które polegało na braku możliwości jednoczesnego prowadzenia rozmowy telefonicznej
i realizacji połączenia z Internetem. Szybkość jaką można uzyskać przy transmisji danych, uzależniona jest od liczby wykorzystywanych kanałów i może wynosić od 64 kbit/s (jeden kanał B) do 2 Mbit/s (wszystkie kanały w pojedynczym trakcie PCM (Pulse Code Modulation)).komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.