www.eprace.edu.pl » niezawodnosc-sieci » Dostępowe i miejskie sieci telekomunikacyjnych » Sieci światłowodowe FITL

Sieci światłowodowe FITL

Techniką dającą abonentowi możliwość skorzystania z szerokiego pasma jest obecnie technika FITL. Jej główną cechą jest doprowadzenie światłowodu jak najbliżej lokalizacji użytkownika końcowego, tym samym w zależności od miejsca lokalizacji jednostki sieci optycznej ONU (Optical Network Unit) wyróżnia się kilka jej podtypów (Rozdz. 6.1,
Rozdz. 6.3.2). Sieci te dają możliwość wykorzystania szerokiego pasma co pozwala
na skorzystanie z szerokiego zakresu usług, w tym z usług multimedialnych.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.