www.eprace.edu.pl » niezawodnosc-sieci » Dostępowe i miejskie sieci telekomunikacyjnych » Cyfrowe łącza xDSL

Cyfrowe łącza xDSL

Kolejnym etapem w rozwoju sieci dostępowych było wprowadzenie technik xDSL, które wykorzystują w warstwie fizycznej łącza telefoniczne i przewody miedziane oraz mogą koegzystować z tradycyjną usługą głosową lub ISDN w pojedynczej parze przewodów. Techniki te charakteryzują się dobrymi parametrami i odpornością na zakłócenia,
w szczególności ich nowe odmiany ADSL (Asymmetric DSL), SHDSL (Single-Pair High-Speed c DSL) i VDSL (Very-High-Data-Rate DSL). Poza tym nie mają dużych wymagań
co do parametrów technicznych stosowanych kabli. Dokonuje się podziału technik xDSL ze względu na stosunek szybkości w łączach do abonenta i od abonenta na techniki symetryczne i asymetryczne. Osiągane prędkości transmisji danych są na ogół rzędu kilku Mbit/s.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.