www.eprace.edu.pl » niezawodnosc-sieci » Przegląd wykorzystywanych mechanizmów wznawiania pracy sieci » Mechanizmy wznawiania pracy w MPLS

Mechanizmy wznawiania pracy w MPLS

Tematyką wznawiania pracy w MPLS zajmuje się IETF. Do ich zalet zaliczyć można:

Dodatkowo koncepcja MPLS umożliwia ominięcie takich wad ATM jak:

Ze względu na jednokierunkowy charakter ścieżek komutowanych etykietowo LSP (Label Switched Path) mechanizmy wznawiania pracy sieci wykorzystywane w MPLS również działają jednokierunkowo. Metody te można ogólnie podzielić na: przełączanie protekcyjne i odtwarzanie (ponowne trasowanie MPLS). Zasoby mogą być wykorzystywane w sposób dedykowany lub współdzielony, zaś ich zajmowanie może odbyć się na zasadzie:

Ścieżka zapasowa może zostać zainicjowana poprzez [0], [0]:

Wykorzystywane w MPLS mechanizmy protekcyjne można podzielić ze względu zakres wznawiania pracy na [0], [0]:

Biorąc pod uwagę sposób wykorzystania zasobów można każdą z wyżej wymienionych metod dodatkowo podzielić na:

Protekcja łącza

Protekcja łączy (Rys. 4.2) wykorzystywana jest do wznawiania pracy sieci
w przypadku uszkodzenia pojedynczego łącza lub pojedynczego węzła. W drugim przypadku działanie tej metody związane jest z przełączeniem dwóch niezdatnych łączy
na odpowiadające im łącza protekcyjne. Jeśli dla każdego łącza stosowana jest protekcja 1+1 (Rozdz. 4.5.1.1) to taki mechanizm został nazwany szybkim przekierowaniem. Związane jest to z brakiem konieczności stosowania sygnalizacji, a węzeł wykrywający uszkodzenie może natychmiast dokonać przełączenia połączenia na trasę awaryjną.

Protekcja z lokalną pętlą zwrotną

Metoda ta wykorzystuje ścieżkę protekcyjną, której trasa prowadzi od węzła wykrywającego uszkodzenie, poprzez węzeł wejściowy do węzła wyjściowego (Rys. 5.21).
Na odcinku pomiędzy węzłem wykrywającym a początkowym wykorzystuje ona fragment ścieżki roboczej, który nie uległ uszkodzeniu [0]. Ze względu na to, że urządzenie (ruter) wykrywające uszkodzenie jest bardzo blisko niego, to szybkość przełączenie jest dużo większa niż w mechanizmie protekcji ścieżki. Dodatkową zaletą takiego podejścia jest to,
że ustalana jest jedynie jedna protekcyjna LSP w przeciwieństwie do protekcji łączy.

EMBED Visio.Drawing.6

Rys. 5.21 Protekcja z lokalną pętlą zwrotną

Protekcja ścieżki

W mechanizmach protekcji dedykowanej 1+1 i 1:1 (Rozdz. 4.5.1) dla każdej roboczej LSP istnieje protekcyjna LSP i dodatkowo obie są ze sobą rozłączne (Rys. 4.2). W przypadku drugiej z nich przesyłany jest dodatkowy ruch o niskim priorytecie (Rozdz. 4.2), co wiąże się z koniecznością stosowania bardziej skomplikowanej sygnalizacji. Dodatkowo metody
te mogą chronić ruch na wcześniej określonym fragmencie ścieżki – protekcja segmentowa [0]. Jest ona realizowana za pomocą stosu etykiet, a jej zasada działania opisana jest w [0]. Stosowane są również mechanizmy współdzielące zasoby zapasowe 1:N, a zasada
ich działania jest analogiczna do omówionej w rozdz. 4.5.2.

Odtwarzanie (ponowne trasowanie MPLS)

Ogólnie można stwierdzić, że mechanizmy odtwarzające są wolniejsze
od mechanizmów protekcji, gdyż stosują przeliczanie nowych tras, sygnalizację
oraz rezerwacja zasobów dla nowych LSP co wymaga dodatkowego czasu. Odtworzenie ruchu roboczego może zostać wykonane:

W MPLS odnośnie odtwarzania wykorzystywany jest dynamiczny protokół rutingu IP (np. OSPF lub IS-IS). Umożliwia on uaktualnienie wpisów w tablicach rutingu po wykryciu uszkodzenia, a tym samym znalezienie ścieżki odtwarzającej [0]. Dodatkowo można określić [0]:komentarze

skomentowano: 2018-06-05 16:16:02 przez: Kamil

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.